ЛЮКСЕМБУРГИЙН ИХ ВАНТ УЛС 2008 оны 09-р сарын 27
Люксембург /Grand Duchy of Luxembourg/ Баруун Европийн төвд орших Герман, Франц, Бельги орноор тойрон хүрээлэгдсэн 2,586.4 км квадрат газар нутагтай үндсэн хууль бүхий хэмжээт эрхт хаант засаглалтай орон юм.

Холбоосууд