21 аймаг, 9 дүүргийн зүрх судасны эмч нараас бүрдсэн нэгэн баг...
Зүрхний мэс засал
Монгол хүнд анх зүрхний хагалгаа хийснээс хойш хагас зуун жил өнгөрч байна
Ангиографын мэс ажилбар
ЭХО дурангийн шинжилгээ
Ангиографын мэс ажилбар
Зүрх судасны үндэсний конференц
2004 оноос хойш жил бүр...

LUX-DEVELOPMENT S.A. 2008 оны 09-р сарын 27
Lux-Development бол Люксембургийн хөгжлийн хамтын ажиллагааны агентлаг юм. Энэ нь Люксембургийн засгийн газар ба бусад доноруудаас 4 тивийн 20-оод улс оронд хөгжил дэвшлийн хамтын ажиллагааны төслүүдийг санаачлан хэрэгжүүлэгч байгууллага болно. Тус агентлаг зөвхөн засгийн газар хоорондын төслийг хэрэгжүүлдэг бөгөөд 2006 онд л гэхэд нийт 60 сая илүү евро зарцуулсан ...

Холбоосууд