21 аймаг, 9 дүүргийн зүрх судасны эмч нараас бүрдсэн нэгэн баг...
Зүрхний мэс засал
Монгол хүнд анх зүрхний хагалгаа хийснээс хойш хагас зуун жил өнгөрч байна
Ангиографын мэс ажилбар
ЭХО дурангийн шинжилгээ
Ангиографын мэс ажилбар
Зүрх судасны үндэсний конференц
2004 оноос хойш жил бүр...

Завхан аймаг 2014 оны 08-р сарын 14
Өвөрхангай аймаг 2014 оны 08-р сарын 14
Увс аймаг 2014 оны 08-р сарын 14
Төв аймаг 2014 оны 08-р сарын 14
Сүхбаатар аймаг 2014 оны 08-р сарын 14
Орхон аймаг 2014 оны 08-р сарын 14
Өмнөговь аймаг 2014 оны 08-р сарын 14

Холбоосууд