21 аймаг, 9 дүүргийн зүрх судасны эмч нараас бүрдсэн нэгэн баг...
Зүрхний мэс засал
Монгол хүнд анх зүрхний хагалгаа хийснээс хойш хагас зуун жил өнгөрч байна
Ангиографын мэс ажилбар
ЭХО дурангийн шинжилгээ
Ангиографын мэс ажилбар
Зүрх судасны үндэсний конференц
2004 оноос хойш жил бүр...

Хөвсгөл аймаг 2014 оны 08-р сарын 14
Ховд аймаг 2014 оны 08-р сарын 14
Хэнтий аймаг 2014 оны 08-р сарын 14
Говьсүмбэр аймаг 2014 оны 08-р сарын 14
Говь-Алтай аймаг 2014 оны 08-р сарын 14
Дундговь аймаг 2014 оны 08-р сарын 14
Дорнод аймаг 2014 оны 08-р сарын 14

Холбоосууд