ЗҮРХНИЙ ЭМГЭГИЙН ҮЕИЙН СУВИЛАХУЙН ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЦОГЦ ШИЙДЭЛ - Сувилахуйн Үндэсний Конференц 2016 2016 оны 03-р сарын 18
Зүрх судасны эмгэг, ялангуяа зүрхний цочмог шигдээс, зүрхний архаг дутагдлын үеийн сувилахуйн тусламж үйлчилгээнд нэвтэрч буй орчин үеийн ололт амжилттай танилцах, харилцан туршлага, мэдээлэл солилцох, зүрхний цочмог шигдээс, зүрхний архаг дутагдлын үеийн сувилахуйн тусламж үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулахад өнөөгийн тулгамдаж буй асуудлыг шүүн хэлэлцэх, ...
Зүрх Судасны Үндэсний Конференц 2015 видео бичлэг 2015 оны 08-р сарын 17
2015 оны 07 сарын 06-07 өдрүүдэд зохион байгуулагдсан Зүрх Судасны Үндэсний Конференцийн бүрэн хэмжээний видео бичлэгийг хүргэж байна. Та бүхэн энэхүү бичлэгээс конференцид оролцсон профессор, судлаач, эмч нар, сувилагч нарын илтгэлийг үзэх боломжтой юм.
ЗҮРХ СУДАСНЫ ҮНДЭСНИЙ КОНФЕРЕНЦИ 2015 - Хурлын хөтөлбөр 2015 оны 07-р сарын 04
Хурлын хөтөлбөр үзэх
ЗҮРХ СУДАСНЫ ТӨВИЙН ЭРДМИЙН ЧУУЛГАН"-ны Зүрх Судасны Үндэсний Конференци 2015 2015 оны 05-р сарын 18
“ЗҮРХ СУДАСНЫ ҮНДЭСНИЙ КОНФЕРЕНЦИ 2015” 2015 ОНЫ 7 САРЫН 6-7 ӨДӨР, ЧИНГИС ЗОЧИД БУУДЛЫН ХУРЛЫН ЗААЛ. Зүрх судасны үндэсний конференци 2015 дараах үндсэн 6 чиглэлд илтгэл, өгүүллэг, постер хүлээн авч байна. Үүнд: -Зүрхний эмгэг судлал -Судсан дотуурх оношилгоо, эмчилгээ -Зүрх судасны мэс засал -Зүрх судасны асаргаа, сувилгаа ...
Зүрх Судасны Үндэсний Конференц 2014 видео бичлэг 2014 оны 08-р сарын 12
2014 оны 06 сарын 28-аас 07 сарын 01 өдрүүдэд зохион байгуулагдсан Зүрх Судасны Үндэсний Конференцийн бүрэн хэмжээний видео бичлэгийг хүргэж байна. Та бүхэн энэхүү бичлэгээс конференцид оролцсон профессор, судлаач, эмч нарын илтгэлийг үзэх боломжтой юм.
Эрдмийн чуулганы хөтөлбөр 2014 оны 06-р сарын 12
6 сарын 28-29 "Зүрхний дутагдалын орчин үеийн менежмент" сургалтын хөтөлбөр, 6 сарын 30 -аас 7 сарын 1 "ЗҮРХ СУДАСНЫ ҮНДЭСНИЙ КОНФЕРЕНЦ 2014" хөтөлбөр
ЗҮРХ СУДАСНЫ ТӨВИЙН ЭРДМИЙН ЧУУЛГАН"-ны Зүрх Судасны Үндэсний Конференци 2014 2014 оны 04-р сарын 03
ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА: 1. “ЗҮРХНИЙ ДУТАГДЛЫН СҮҮЛИЙН ҮЕИЙН МЕНЕЖМЕНТ” СУРГАЛТ. 2014 ОНЫ 28-29/VI ӨДӨР, ЭМШУИС, ӨРӨӨ №111. 2. “ЗҮРХ СУДАСНЫ ҮНДЭСНИЙ КОНФЕРЕНЦИ 2014” 2014 ОНЫ 30/VI - 1/VII ӨДӨР, ЧИНГИС ЗОЧИД БУУДЛЫН ХУРЛЫН ЗААЛ. Зүрх судасны үндэсний конференци 2014 дараах үндсэн 5 чиглэлд илтгэл, өгүүллэг, постер хүлээн авч байна. Үүнд: 1. Зүрхний эмгэг...

Холбоосууд