Эмэнд тэсвэртэй хавангийн эмчилгээ, менежментийн асуудалд 2017 оны 03-р сарын 17
Эмийн чанар, хүртээмж, эмч, эмнэлгийн ажилтны мэдлэг, чадвар дээшилж байгаатай холбоотойгоор хавантай өвчтний менежмент сайжирсаар байгаа билээ. Гэвч олон шалтгаалах хүчин зүйлийн нөлөөгөөр стандарт диуретик эмчилгээнд хөөгдөхгүй, эсвэл их хэмжээний хавантай өвчтнүүд бидний практикт тулгарсаар байдаг. Тиймээс анагаахын хамгийн найдвартай эх сурвалж хэмээн дэлхий ни...
Зүрх судасны практикт нанотехнологийн хэрэглээ 2014 оны 09-р сарын 23
Зүрх судасны практикт нанотехнологи, наноматериал нэвтэрснээр оношлогоо болон эмчилгээнд үсрэнгүй өөрчлөлт болж байна. Сүүлийн үед артери болон венийн тромбозын асуудал зүрх судасны практикт тулгамдсан асуудлын нэг юм. Сүүлийн жилүүдэд бага нягтралтай хэт авиа нь бүлэн хайлуулах шинж чанартай болох талаар олон судалгааны баримтууд хэвлэгдсэн байдаг.
Цэвэршилтын үеийн нүүр халуу оргих шинж нь липидын солилцооны алдагдалтай хамааралтай 2011 оны 10-р сарын 06
Америкийн цэвэршилт судлалын үндэсний төвийн сүүлийн уулзалтын үед цэвэршилтийн үеийн нүүр халуу оргих шинж нь липидын солилцоонд сөргөөр нөлөөлж, зүрх судасны өвчлөлийг нэмэгдүүлэх магадлалтайг мэдэгдсэн байна. Нүүр халуу оргих болон липидын солилцоонд хамаарал ажиглагдаад байгааг анзаарсан тул Rebecca C.Thurson нар энэхүү байдлыг дэлгэрэүүлэн судалгааг хийсэн байна.
Симвастатины тунд анхаарах зүйлс 2011 оны 10-р сарын 02
Америкийн Хүнс ба эмний нийгэмлэгээс (FDA-Food and drug administration) цөөнгүй хэрэглэгддэг статины бүлгийн эм болон Симвастатины талаар анхааруулга гаргасан байна. Энэхүү эм нь дэлхий даяр хямд, хэрэглэхэд хялбар учираас олонтаа хэрэглэгддэг юм. Тэгвэл 2011 оны 06 сарын 08 ны өдөр уг бэлдмэлийг өндөр тунгаар өгөх нь олон өвчтөнийг аюулд хүргэж байгаа талаар анхаа...
Зүрхний цохилтын тоог цөөрүүлэх ач холбогдол 2011 оны 10-р сарын 02
Зүрхний архаг дутагдал нь жил бүр ихэсч буй эрүүл мэндийн салбарын тулгамдсан асуудал мөн. Стандарт эмчилгээнд бета блокатор, ангиотензин хувиргагч ферментийг хориглогчдыг хэрэглэж байгаа бөгөөд эдгээр нь өвчлөл болон нас баралтыг бууруулдаг нь нэгэнт батлагдсан юм. Гэсэн хэдий ч өвчний тавилан тийм ч таатай биш байсаар байна гэж дэлхий дахинд үзэж байна. Эдгээр эм...

Холбоосууд