Зүрх судас, эх нярайн телемедициний төслийн II үе шат 2013 оны 09-р сарын 06
MON003 төслийн танилцуулга видео бичлэг
Үйл явдлын хураангуй 2008 оны 10-р сарын 20
Товч түүх Монгол улсын Ерөнхий сайд Люксембургийн Их Гүнт Улсад хийсэн албан айлчлалынхаа үеэр 2001 оны 1 сарын 23 ны өдөр ойлголцолын санамж бичигт гарын үсэг зурснаар хоёр орны Ерөнхий сайдуудын түвшинд төслийн ерөнхий зарчмууд дээр тохиролцоонд хүрсэн байна.

Холбоосууд