21 аймаг, 9 дүүргийн зүрх судасны эмч нараас бүрдсэн нэгэн баг...
Зүрхний мэс засал
Монгол хүнд анх зүрхний хагалгаа хийснээс хойш хагас зуун жил өнгөрч байна
Ангиографын мэс ажилбар
ЭХО дурангийн шинжилгээ
Ангиографын мэс ажилбар
Зүрх судасны үндэсний конференц
2004 оноос хойш жил бүр...

Монголоор бичихдээ UNICODE фонтоор бичиж хэвшие 2014 оны 02-р сарын 14
Таны файланд дараах жишээ шиг өгүүлбэрүүд тохиолдож байсан уу? Ìîíãîëºã¿¿ëáýðâèð¿ñãýæþóâý? Êîìïüþòåðýýõàðõàíâèðóñóóññýðãèéëýõâý. Unicode фонтоор бичиж хэвшээгүй бол ийм асуудал таныг байнга дагах болно. Иймээс та Unicode фонт хэрэглэж заншаарай.

Холбоосууд