Монголоор бичихдээ UNICODE фонтоор бичиж хэвшие 2014 оны 02-р сарын 14
Таны файланд дараах жишээ шиг өгүүлбэрүүд тохиолдож байсан уу? Ìîíãîëºã¿¿ëáýðâèð¿ñãýæþóâý? Êîìïüþòåðýýõàðõàíâèðóñóóññýðãèéëýõâý. Unicode фонтоор бичиж хэвшээгүй бол ийм асуудал таныг байнга дагах болно. Иймээс та Unicode фонт хэрэглэж заншаарай.

Холбоосууд