Цахилгааны газардуулга 2014 оны 03-р сарын 13
Цахилгааны газардуулга хийх заавар, газардуулгын ач холбогдол
Siemens Acuson X300 зүрхний эхоны техникийн гарын авлага 2014 оны 03-р сарын 13
Siemens Acuson X300 зүрхний эхо аппаратны техникийн гарын авлага буюу service manual-ыг видео бичлэгээр орууллаа
Ачаалалтай зүрхний бичлэгийн сургалтын видео бичлэг 2014 оны 03-р сарын 13
Schiller Cardiovit CS-200 загварын аппар дээр ажиллах сургалтын үеэр хийсэн видео бичлэгийг орууллаа.
Дуслын шахуургын систем дэхь эмийн тунгийн тооцоолол 2014 оны 02-р сарын 14
Завхан аймгийн Нэгдсэн Эмнэлгийн зүрх судасны эмч А.Болормаа, Б.Пунцагдулам эмч нарын бэлтгэсэн илтгэлийг нийтэлж байна. Гарчиг дээр дарж дэлгэрэнгүйгээр үзнэ үү.
Bionet брэндийн зүрхний бичлэгийн аппаратыг компьютертэй холбох заавар 2013 оны 09-р сарын 13
Bionet брэндийн зүрхний бичлэгийн аппаратны програмыг хэрхэн суулгах, хэрхэн тохиргоо хийх, өвчтөний зүрхний бичлэгийг компьютерт хэрхэн оруулах зааврыг орууллаа. Та дэлгэрэнгүйгээр ороод заавар PDF файлыг татан авч үзнэ үү.
Cardipia-800 зүрхний бичлэгийн аппаратыг компьютертэй холбох заавар 2013 оны 09-р сарын 13
Cardipia-800 аппаратны PCNet програмыг хэрхэн суулгах, хэрхэн тохиргоо хийх, хэрхэн өвчтөний зүрхний бичлэгийг компьютерт оруулах зааврыг орууллаа. Та дэлгэрэнгүйгээр ороод заавар PDF файлыг татан авч үзнэ үү.

Холбоосууд