21 аймаг, 9 дүүргийн зүрх судасны эмч нараас бүрдсэн нэгэн баг...
Зүрхний мэс засал
Монгол хүнд анх зүрхний хагалгаа хийснээс хойш хагас зуун жил өнгөрч байна
Ангиографын мэс ажилбар
ЭХО дурангийн шинжилгээ
Ангиографын мэс ажилбар
Зүрх судасны үндэсний конференц
2004 оноос хойш жил бүр...

Мессеж зөвөлгөө 7 2009 оны 06-р сарын 07
Мессеж зөвөлгөө 6 2009 оны 06-р сарын 07
Мэссеж зөвөлгөө 5 2009 оны 02-р сарын 21
Мэссеж зөвөлгөө 4 2009 оны 02-р сарын 21
Мэссеж зөвөлгөө 3 2008 оны 11-р сарын 25
Мэссеж зөвөлгөө 2 2008 оны 11-р сарын 25
Мэссеж зөвөлгөө 1 2008 оны 11-р сарын 25

Холбоосууд