Тогтворгүй хэлбэрийн стенокардийн үед авах арга хэмжээ

2008 оны 10-р сарын 09

1. хурдацтай даамжрах хэлбэрийн стенокарди,тайван үеийн стенокард, ишигдээсийн дараахьстенокарди

2. эмнэлэгт хэвтүүлж зүрхний бичлэгийг монитороор хянана,Эмчилгээнд : аспирин,гепарин, нитрат, в блокатор ,Үр дүнгүй бол антагонист кальци өгнө,тромболитик хэрэглэхгүй

3. Биеийн байдал тогтвортой өвдөлт намдсан бол

4. Гепарины тунг бууруулна. Ойрхон явах,өөртөө үйлчлэхийг зөвшөөрнө. Зүүн ховдлын үйл ажиллагааг үнэлэх( ЗЦБ, ЭхоКГ, )

5. Биеийн байдал тогтвортой бус өвдөлт намдахгүй байсаар байх

6. Өвдөлтдахина Зүүн ховдлын дифункци бага ба дун дзэрэг

7. КАГ,

8. титэм судасны by pass мэс засалт итэм судас тэлэх мэс ажилбар

9. үгүй

10. Ачаалалтай ЗЦБ

11. дунд зэргийн эрсдэлтэй

12. өндөр эрсдэлтэй

13. Эмнэлгээс гаргах:аспирин байнга уух, антиангинал эмнүүд ууж байх ажиглалт

 

• ЗИӨний эмчилгээний үндсэн зарчмууд

• Жингээ хасах, идэвхитэй хөдөлгөөнөө ихэсгэх

• Бусад хавсарсан өвчнүүдийг эмчлэх Жнь: аортын гажиг , гипертрофийн кардиомиопати , таргалалт, Гипертиреойдизм, уушигны өвчтэй хүн тамхинаас татгалзах,

• хөдөлгөөний дасгал , ялангуя байнгын тухайн өвчтөндөө тохирсон ачаалалтай дасгал хийж байх нь ачаалал даах чадварыг ихэсгэдэг

• атеросклерозын эсрэг эмчилгээ чухал, хэрэв удамшлын хүчин зүйл бол тохиолдолд гиперлипидемийн эсрэг, даралт ихдэлтийн эсрэг,диабетийн эсрэг эмчилгээгхийх шаардлагатай.

• дислипидемийг эмчлэх. Үүнд: липидийн хэмжээг 5.17ммоль/l буюу 200 mg/di хүртэл бага байлгах нь өндөр эрсдэлтэй хүмүүст чухал бөгөөд ханасан өөх тосны хэрэглээг эрс багасгах, хөдөлгөөн идэвхижүүлэх, жин буурууулах замаар хийх нь зүйтэй. Атеросклерозын эсрэг эмийн эмчилгээнд: HMG CoA редуктазын ингибитор ( статинууд ) г хэрэглэнэ. Судалгаанаас харахад статинууд нь БНЛ-г 25%-60% бууруулж , их нягтралт липопротеныг 5%-9% ихэсгэж, триглицеридийг 5%-45% бууруулдаг болох нь тогтоогджээ. Гиполипидемийн бусад бүлгийнэмнүүдийг ч хэрэглэсээр баина( ниацин , фибратууд:клофибрат гемфиброзин г.м)

 

Эмийн эмчилгээ

• Нитроглицерин өвдөлтийн үед хэлэн доор тавих Удаан үйлчилгээтэй нитратууд-изосорбид динитрат, нитросорбид, нитронг г.м

• в-блокатор Атенолол 50-100mg надолол 40-80 mg

• антагонист кальци : удаан эффекттэй антагонист Са голдуу ишемийн үед хэрэглэгдэх болсон. нифедепин 30-90mg верапамил 80-120mg дилтиазем 30-90mg амлодипин 2.5-10mg Хэдийгээр в блокатор нь зүрхний ишеми өвчтэй хүний нас уртасгах талаар илүү нь батлагдсан боловч зарим тохиолдолд антагонист Са -г хэрэглэх нь илүү зохимжтой байдаг. Жнь: a) стенокарди нь уушигны багтраа өвчин, гуурсан хоолойн архаг бөглөрөлт хавсарсан үед b) синусийн зангилааны сулрал өвчний үед, АВ зангилааны дамжуулалт нэлээд алдагдсан тохиолдолд c) Принцметалын стенокарди d) Шинж тэмдгийн захын судасны өвчнүүдийн үед e) В блокатор өгөхөд зохимжгүй ( Ж нь: депресси, бэлгийн сулрал, ядаргаа) Гэвч олон өвчтөнүүд В блокатор ба дигидропиридины бүлгийн антагонист Са -тай хавсран өгөхөд зохимжтой байдгийг хэлэх нь зүйтэй

• Дезагрегант буюу: Аспирин 100-325mg өдөрт Блокатор IIb/IIIa рецептор нь аспиринтай харьцуулахад 2-3дахин илүү үр дүнтэй байдаг

• Түргэн даамжрах хэлбэрийн стенокардийн үед антикоагулянт хэрэглэнэ. Үүнд: Гепарин 5000 цагт 1000ед /цаг тутам инфузионно 24-72цаг үргэлжлүүлнэ, цусны урсалт гоожилтын хугацааг 1.5-2.5 дахин их байхаар хянаж бана.

 

Тогтвортой бус хэлбэрийн стенокардийн үед дээрхи эмчилгээнд өвдөлт намдахгүй үргэлжлэх, эмийн эмчилгээнд үр дүн өгөхгүй байвал , мөн зүрхний шигдээс өвчний мэс засал эмчилгээ хийнэ Энэ нь мэс ажилбар болох титэм судасыг сэтгүүрдэх, нарииссан хэсгийг баллон дилятаци хийх ажилбар байж болохоос гадна хэрэв ангиографийн шинжилгээгээр3 болон түүнээс дээш судас гэмтсэн нь тогтоогдвол титэм судасны мэс заслын эмчилгээхийх шаардлагатайболдог. Коронароангиографийн заалт: Ачаалалтай ЗЦБ-н үед зүрхний цохилт 120 /мин байхад ST сегмент 2мм ээс илүү доошлох , ачаалал зогсоосноос хойш 6 мин-аас их хугацаагаар
Холбоосууд