Далд ишеми

2008 оны 10-р сарын 09
Далд ишеми илрүүлэх зорилгоор ачаалалтай сорил хийх заалт

• Зүрхний булчинд тэжээлийн дутагдал байж болзошгүй сэжигтэй тохиолдол

• Ишеми євчтэй гэж оношлогдсон боловч халгаат хүчин зүйлийн зэрэглэл тогтоох зорилгоор

• Хєдєлмєрийн чадвар алдалтанд үнэлгээ єгєх зорилгоор

• Дасгал хєдєлгєєн хийж болох боломжтой заагийг тогтоох зорилгоор

• Ишемитэй євчтєний диспансерийн хяналтанд зориулж хийх

 

Ачаалалтай сорил хийхээс долоо хоногийн ємнєєс:

• Эмчилгээний үр дүнг хянах зорилгоор биш бол судас тэлэх эм хэрэглэхийг зогсоох

• Бета блокатор, кальцийн антагонистыг хоёроос гурван єдрийн ємнєєс зогсоох

• Євчтєнд хийх гэж байгаа шинжилгээний талаар бүрэн мэдээлэл єгсєн байх ба уг шинжилгээ ямар ч аюулгүй гэдгийг ойлгуулсан байх Шинжилгээний ємнєх єдєр

• Их хэмжээний биеийн ачаалал авахгүй байх /хүнд, хүчир ажил хийхгүй байх/

 

Шинжилгээ хийх єглєє

• Шинжилгээ эхлэхээс хоёроос гурван цагийн ємнєєс тамхи татах, хоол идэхийг хориглоно'

• Шинжилгээ хийхээс хоёр цагийн дотор нитроглицерин хэрэглэсэн бол сорил хийлгэхийг хүлээлгэх эсвэл хойшлуулах

• Шинжилгээ хийлгэхэд тохиромжтой бие бариагүй чєлєєтэй хувцасласан байна.

• Усанд орсон байна.

zur1
zur2
 

Ачаалалтай бичлэгийн үнэлгээ ( Gibbons R.J.et al1997 )

 

ЗЦБ - ийн хэмжилтүүд

• ST сегментийн мах imum депресси …………….

• ST сегментийн мах imum элеваци ( өргөгдөл ) …………….

• ST сегментийн доошлолтын хэлбэр ( уруудаж ташуу доошилсон , ташуу өгссөн , тэгш хөнлөн доошилсон ) ……………

• ЗЦБ - ийн хэдэн холболтод ST сегментийн бууралт ( өргөгдөл ) илэрч байгаа …….

• Ачаалал дууссаны дараа ST сегментийн депресси ба элевацийн үргэлжлэн илрэх хугацаа …………….

• ST/ ЧСС индекс ……………

• Хамгийн их ачаалалын үед дэх “ давхар үржвэр ” ( ЧССх АДсист ./100 )……………

• Ачаалалаас үүссэн хэм алдагдал ……………..

• Ишемийн ST сегментийн өөрчлөлт илрэх хүртэлх хугацаа ………………………….

 

Гемодинамикийн үзүүлэлтүүд

• Maximum ЧСС ……………

• Maximum систолийн АД , диастолын АД ……………………………….

• Maximum “ давхар үржвэр ” ( ЧССхАДсист ./100 ) ………………………

• Тасралтгүй ачаалалын үргэлжилсэн хугацаа …………………………

• Артерийн даралт тайван үеийнхээс буурах ачааллын үе шат ………

 

Клиникийн шинж тэмдгүүд

• Ишемийн шинж тэмдэг илэрсэн ачааллын түвшин ……………………

• Стенокарди илрэх хүртэлх ачааллын хугацаа …………………………

• Стенокарди ачааллаас шалтгаалсан ……………………………………

• Бусад клиникийн илрэлүүд ( коллапс , бахардах , гэнэт бүх бие сулрах , доод мөчдийн булчингийн чинэрэл г.м ) ……………………………………….
Холбоосууд