21 аймаг, 9 дүүргийн зүрх судасны эмч нараас бүрдсэн нэгэн баг...
Зүрхний мэс засал
Монгол хүнд анх зүрхний хагалгаа хийснээс хойш хагас зуун жил өнгөрч байна
Ангиографын мэс ажилбар
ЭХО дурангийн шинжилгээ
Ангиографын мэс ажилбар
Зүрх судасны үндэсний конференц
2004 оноос хойш жил бүр...


Далд ишеми

2008 оны 10-р сарын 09
Далд ишеми илрүүлэх зорилгоор ачаалалтай сорил хийх заалт

• Зүрхний булчинд тэжээлийн дутагдал байж болзошгүй сэжигтэй тохиолдол

• Ишеми євчтэй гэж оношлогдсон боловч халгаат хүчин зүйлийн зэрэглэл тогтоох зорилгоор

• Хєдєлмєрийн чадвар алдалтанд үнэлгээ єгєх зорилгоор

• Дасгал хєдєлгєєн хийж болох боломжтой заагийг тогтоох зорилгоор

• Ишемитэй євчтєний диспансерийн хяналтанд зориулж хийх

 

Ачаалалтай сорил хийхээс долоо хоногийн ємнєєс:

• Эмчилгээний үр дүнг хянах зорилгоор биш бол судас тэлэх эм хэрэглэхийг зогсоох

• Бета блокатор, кальцийн антагонистыг хоёроос гурван єдрийн ємнєєс зогсоох

• Євчтєнд хийх гэж байгаа шинжилгээний талаар бүрэн мэдээлэл єгсєн байх ба уг шинжилгээ ямар ч аюулгүй гэдгийг ойлгуулсан байх Шинжилгээний ємнєх єдєр

• Их хэмжээний биеийн ачаалал авахгүй байх /хүнд, хүчир ажил хийхгүй байх/

 

Шинжилгээ хийх єглєє

• Шинжилгээ эхлэхээс хоёроос гурван цагийн ємнєєс тамхи татах, хоол идэхийг хориглоно'

• Шинжилгээ хийхээс хоёр цагийн дотор нитроглицерин хэрэглэсэн бол сорил хийлгэхийг хүлээлгэх эсвэл хойшлуулах

• Шинжилгээ хийлгэхэд тохиромжтой бие бариагүй чєлєєтэй хувцасласан байна.

• Усанд орсон байна.

zur1
zur2
 

Ачаалалтай бичлэгийн үнэлгээ ( Gibbons R.J.et al1997 )

 

ЗЦБ - ийн хэмжилтүүд

• ST сегментийн мах imum депресси …………….

• ST сегментийн мах imum элеваци ( өргөгдөл ) …………….

• ST сегментийн доошлолтын хэлбэр ( уруудаж ташуу доошилсон , ташуу өгссөн , тэгш хөнлөн доошилсон ) ……………

• ЗЦБ - ийн хэдэн холболтод ST сегментийн бууралт ( өргөгдөл ) илэрч байгаа …….

• Ачаалал дууссаны дараа ST сегментийн депресси ба элевацийн үргэлжлэн илрэх хугацаа …………….

• ST/ ЧСС индекс ……………

• Хамгийн их ачаалалын үед дэх “ давхар үржвэр ” ( ЧССх АДсист ./100 )……………

• Ачаалалаас үүссэн хэм алдагдал ……………..

• Ишемийн ST сегментийн өөрчлөлт илрэх хүртэлх хугацаа ………………………….

 

Гемодинамикийн үзүүлэлтүүд

• Maximum ЧСС ……………

• Maximum систолийн АД , диастолын АД ……………………………….

• Maximum “ давхар үржвэр ” ( ЧССхАДсист ./100 ) ………………………

• Тасралтгүй ачаалалын үргэлжилсэн хугацаа …………………………

• Артерийн даралт тайван үеийнхээс буурах ачааллын үе шат ………

 

Клиникийн шинж тэмдгүүд

• Ишемийн шинж тэмдэг илэрсэн ачааллын түвшин ……………………

• Стенокарди илрэх хүртэлх ачааллын хугацаа …………………………

• Стенокарди ачааллаас шалтгаалсан ……………………………………

• Бусад клиникийн илрэлүүд ( коллапс , бахардах , гэнэт бүх бие сулрах , доод мөчдийн булчингийн чинэрэл г.м ) ……………………………………….
Холбоосууд