21 аймаг, 9 дүүргийн зүрх судасны эмч нараас бүрдсэн нэгэн баг...
Зүрхний мэс засал
Монгол хүнд анх зүрхний хагалгаа хийснээс хойш хагас зуун жил өнгөрч байна
Ангиографын мэс ажилбар
ЭХО дурангийн шинжилгээ
Ангиографын мэс ажилбар
Зүрх судасны үндэсний конференц
2004 оноос хойш жил бүр...


Монголоор бичихдээ UNICODE фонтоор бичиж хэвшие

2014 оны 02-р сарын 14
 
• Таны document-д дараах жишээ шиг өгүүлбэрүүд тохиолдож байсан уу?
Жишээ:
– Ìîíãîëºã¿¿ëáýðâèð¿ñãýæþóâý? Êîìïüþòåðýýõàðõàíâèðóñóóññýðãèéëýõâý.
• Энэ бол MonKey-ээр бичсэн текст юм
• Шинээр текст бичихдээ MonKey-ээс татгалзах хэрэгтэй.
 
Заавар татаж үзэх:
http://cardiocenter.telemedicine.mn/uploads/unicode/Unicode-oor_bichij_hewshih.ppsx
 
Хөрвүүлэх програмыг татах:
http://cardiocenter.telemedicine.mn/uploads/unicode/Unicode_converter.rarХолбоосууд