Siemens Acuson X300 зүрхний эхоны техникийн гарын авлага

2014 оны 03-р сарын 13

Siemens Acuson X300 зүрхний эхо аппаратны техникийн гарын авлага буюу service manual-ыг видео бичлэгээр орууллаа.
Холбоосууд