Энд дарж дэлгэрэнгүй мэдээлэл авна уу


MnCardio програм эмчийн гар утсанд мессеж илгээдэг боллоо

2014 оны 04-р сарын 14

MnCardio програмд SMS мессеж илгээх шинэ боломж нэмэгдлээ.
Өөрөөр хэлбэл, эмч асуулт нээхдээ хариулт авахыг хүссэн эмчээ сонгож, гар утсанд нь мессеж илгээн мэдээллэнэ. Харин асуултанд хариу ирмэгц асуулт асуусан эмчид эргээд мессежээр мэдээллэнэ.
Холбоосууд