MnCardio програмд АМ-1Б маягт шинэчлэгдлээ

2014 оны 04-р сарын 18

ЭМСайдын 2013 оны 450 тоот тушаалаар "Эмчийн үзлэгийн бүртгэл АМ-1Б" маягт шинэчлэгдсэн тул MnCardio програмд энэ өөрчлөлтийг тусган орууллаа.

Энэ шинэчлэлд өвчтөний хувийн мэдээлэлд "Мэргэжил", "Боловсрол", үзлэгийн хэсэгт "Цочмог сул саа сажилттай эсэх" гэсэн мэдээллүүд тус бүр нэмэгдсэн. Иймээс эмч нар эдгээр 3 асуултанд нэмж хариулах шаардлагатай боллоо.

 
Холбоосууд