21 аймаг, 9 дүүргийн зүрх судасны эмч нараас бүрдсэн нэгэн баг...
Зүрхний мэс засал
Монгол хүнд анх зүрхний хагалгаа хийснээс хойш хагас зуун жил өнгөрч байна
Ангиографын мэс ажилбар
ЭХО дурангийн шинжилгээ
Ангиографын мэс ажилбар
Зүрх судасны үндэсний конференц
2004 оноос хойш жил бүр...


MnCardio програмд АМ-1Б маягт шинэчлэгдлээ

2014 оны 04-р сарын 18

ЭМСайдын 2013 оны 450 тоот тушаалаар "Эмчийн үзлэгийн бүртгэл АМ-1Б" маягт шинэчлэгдсэн тул MnCardio програмд энэ өөрчлөлтийг тусган орууллаа.

Энэ шинэчлэлд өвчтөний хувийн мэдээлэлд "Мэргэжил", "Боловсрол", үзлэгийн хэсэгт "Цочмог сул саа сажилттай эсэх" гэсэн мэдээллүүд тус бүр нэмэгдсэн. Иймээс эмч нар эдгээр 3 асуултанд нэмж хариулах шаардлагатай боллоо.

 
Холбоосууд