Хэвтэх өвчтөний хүлээлтийн жагсаалтын бүртгэл

2014 оны 05-р сарын 30

Тасагт хэвтэн эмчлүүлэх өвчтөний хэдэн өдөр хүлээж байгааг харуулах жагсаалтыг MnCardio програмд бүртгэдэг боллоо. Ийм нэгдсэн бүртгэл нь өвчтөний чирэгдлийг бууруулахад тустай юм.
Холбоосууд