Архангай аймаг

2014 оны 06-р сарын 02

Архангай

Тус аймаг 55,300 км² газар нутагтай 2012 оны байдлаар  94900 мянган хүн амьдарч байна. Далайн түвшнээс дээш 2414м өргөгдсөн. Улаанбаатар хотоос 480 км.   Нийт хүн амын 34.4 хувийг 0-16 насны хүүхдүүд, 33.9 хувийг 16-35 насны залуучууд, 5.6 хувийг 60-аас дээш насны хүн ам эзэлж байна. Архангай аймаг нь засаг захиргааны нэгжийн хувьд 19 сум , 99 багт хуваагддаг.

Нэгдсэн эмнэлэг

Жилд дунджаар стационариар 90000-95000,амбулаториор 112000   хүнд үйлчлдэг. Нэгдсэн эмнэлэг нь234ортой, 5948,3 км талбайтай. Дотор, мэдрэл- сэтгэц, мэс засал, төрөх- эмэгтэйчүүд, хүүхэд, халдварт сүрьеэ, уламжлалт, сэхээн- хүлээн авах яаралтай тусламж, поликлиник, лаборатори эмгэг судлал, эм-биобэлдмэл, аж ахуй, удирдлага гэсэн 13 тасаг нэгжтэй. Их эмч 60, сувилагч, эмнэлгийн мэргэжилтэн 145, бусад ажилчид 98, бүгд 316ажиллагсадтай. Амбулаторид нарийн мэргэжлийн 17 кабинеттэй.

хүн амын ердийн цэвэр өсөлт /ОНУУДААР/
Холбоосууд

 
 

Хамтрагч нийгэмлэгүүд