Эрдмийн чуулганы хөтөлбөр

2014 оны 06-р сарын 12

 

6 сарын 28-29 сургалтын хөтөлбөр:

http://conference.telemedicine.mn/Conference/Heart_failure_training_2014.pdf
 

 

6 сарын 30 -аас 7 сарын 1 конференцийн хөтөлбөр:

http://conference.telemedicine.mn/Conference/NCVC-2014_program.pdf
Холбоосууд