Зайн сургалтын шалгалтууд

2014 оны 08-р сарын 07

Зайн сургалтын кредит олгох шалгалт 8 сарын 15-аас эхлэх гэж байна. МОН005 төсөлд хамрагдсан эмч нар шалгалтыг 2 удаа өгөх боломжтой тул дараах холбоосоор нэвтрэн орж шалгалтаа өгнө үү.

 

http://cardiocenter.telemedicine.mn/admin

 
Холбоосууд

 
 

Хамтрагч нийгэмлэгүүд