Зүрхний мэс заслын эмч нарын зөвлөгөө өгөх хуваарь

2015 оны 04-р сарын 06

http://cardiocenter.telemedicine.mn/uploads/Cardiac_surgery_MnCardio.pdf
Холбоосууд