ЗҮРХ СУДАСНЫ ҮНДЭСНИЙ КОНФЕРЕНЦИ 2015 - Хурлын хөтөлбөр

2015 оны 07-р сарын 04

Хурлын хөтөлбөр үзэх хаяг:

http://conference.telemedicine.mn/Conference/Welcome.html
Холбоосууд

 
 

Хамтрагч нийгэмлэгүүд