21 аймаг, 9 дүүргийн зүрх судасны эмч нараас бүрдсэн нэгэн баг...
Зүрхний мэс засал
Монгол хүнд анх зүрхний хагалгаа хийснээс хойш хагас зуун жил өнгөрч байна
Ангиографын мэс ажилбар
ЭХО дурангийн шинжилгээ
Ангиографын мэс ажилбар
Зүрх судасны үндэсний конференц
2004 оноос хойш жил бүр...


Зүрхний дутагдлын шинэ алгоритм - 2016 ESC guideline

2016 оны 12-р сарын 20

Зүрхний дутагдлын ШИНЭ ангилал

Зүүн ховдлын шахалтын эзэлхүүн (LVEF)-ээр нь:

               I.        ЗХШЭ хадгалагдсан ЗД (HF preserved EF) - HFpEF

              II.        ЗХШЭ дундаж ЗД (HF mid-range EF) - HFmrEF

             III.        ЗХШЭ буурсан зүрхний дутагдал (HF reduced EF) - HFrEF (Доорхи хүснэгтийг хар)


Зүрхний дутагдлын оношлогооны алгоритм


Зүрхний дутагдлын эмчилгээний алгоритм 

АХФХ - ангиотензин хувиргагч ферментийг хориглогч, СRT - cardiac resynchronization therapy, ЗХДА - зүүн ховдлыг дэмжигч аппарат, ХТ - ховдлын тахикарди, ХЖ - ховдлын жирвэгнээ, ICD - implamantable cardiac defibrilator
Холбоосууд