Ховор тохиолдолдууд

2010 оны 05-р сарын 31
Гол судасны хавхлагын урд байрласан мембранлаг нарийсал (Subaortic membrana)

Энд дарж бичлэгийг үзнэ үү

Хүүхэд байхаас эхлэн өнөөг хүртэл Аортын стеноз гэж оношлогдон эмчлэгдэж байсан.Одоогоор Аортын хавхлагийн дутагдал ихтэйгээс зүүн ховдол тэлсэн, уушигний артерийн гпертензи ихтэй, хөндлөн огтлолоос харуулав.

 

Энд дарж бичлэгийг үзнэ үү

Энд дарж бичлэгийг үзнэ үү
Аортын хавхлаг хаталттай нээгдэж байгааг харуулав.

Бичлэгийг үзэхийн тулд таны компьютер дээр flash player суусан байх хэрэгтэй
Холбоосууд