Мэдрэлийн ядаргаа (НЦД)

2008 оны 10-р сарын 09

(НЦД) НЦД нь вегетатив мэдрэлийн зохицуулга алдагдсанта й холбоотойгоор гарч ирдэг зохицуулах процессын десинхронизаци юм. Энэ нь зүрх дэлсэлт, зүрх хатгуулж өвдөх, тайван үед амьсгаадах зэрэг вегетатив мэдрэлийн сегментар гэмтэл болон гипоталамусын зохицуулга алдагдалтын шинж тэмдэгүүдээр илэрдэг байна

 

НЦД-н үед гарах хам шинжүүд:

 

1. Вегетатив кризүүд

• Симпатик-адреналовый криз

• Вагоинсулярный криз

 

Симпатико-адреналовый криз
Вагоинсулярный криз

Тахикарди

 

Зүрх дэлсэлт

 

Даралт ихсэлт

 

Айдас,цочрол,дискомфорт үүсэх

 

Ам хатах чичрэх

 

полиури

 

булеми илрэх / аппетит ихсэх/

Брадикарди

 

Пульс тоологдохгүй байх /з үрх тасалдах мэт болох/

 

Даралт багасах

 

Апатия, орчиндоо сонирхолгүй болох

 

Гиперсаливаци

 

Дотор муухайрах, бөөлжих

 

Хэвлиид базалж өвдөх

 

Диарея

 

Диурез буурч хаван гарч ирнэ

 

Доргионтой ба бүгчим газар дотор

муухайрах

 

2. Астеноневротический синдром. Өвчтөн цочромтгой , уур уцаартай болох сульдах зэрэг шинж тэмдэг үү д илрэнэ.

 

3. Астенодепрессивный синдром . Энэ үед голдуу апати депресс лүү шилжин орно. Амьдралд сонирхолгүй болж гутрангуй болно.

• Соматический депресс : - нойр муудах, хоолонд дургүй болох / ХБС-н талаас эмгэггүй байхад/

• Дефицитарная депрессия идея байхгүй

• Ожитированная депрессия өдөөгдсөн байдалтай , байнгын айдастай байх

 

4 .Кардиалгийн синдром . НЦД –н ү ед 80-90% тохиолдоно. Голдуу нурууны гаралтай ө вдөлтүүд тохиолдоно. Сэтгэцийн гаралтай өвдөлт 10-20% тохиолдоно.

 

5. Респираторный синдром. Ихэвчлэн тайван үед амьсгаадна, агаар дутагдаж боох гэж буй мэт санагдах боловч амьсгалын тоо нэг мин-д хэвийн байна.

 

6. Тахикардийн синдром. Ялангуяа залуу хүмүүст тиреотоксикозоос ялгахад бэрх. Гэвч ялган оншлогоондчухал зүйл байдаг нь:тиреотоксикозын үед пульс унтаж байхад ч их , харин НЦД-н үед унтаж байхад пульс цөөрнө .

 

НЦД-г эхëýдэг шалтгаан нь ихэвчлэн сэтгэл зүйн цочрол гэмтэл / психогенный фактор /, аливаа стресс байдаг тул энэх үү өвчнийг гадаадад психотерапевт эмчилдэг.

 

Бусад факторуудад :

• Дисгормональныйфактор

• Субклиническая стадия тиреотоксикоза

• Инфекционно токсический фактор

• Физик үйлчилгээ: радиоизотоп , электромагнит үйлчилгээ

• Биеийн х үчний хүнд ачаалал

• Удамшлын фактор


Критерия НЦД

1. Дээр дурьдсан зовиуруудын аль нэг нь 1-2 сар үргэлжилсэн

2. Стресстэй холбоотойгоор эхэлсэн байх

3. Бодит үзлэг ба лаборотор шинжилгээгээр:

• ЧСС тогтворгүй хэвтээ босоо байдалд үзэхэд 20–р зөрүүтэй,

• даралт тогтворгүй ,

• амьсгаадалт,

• захын судасны эмгэг байдал/

• Хөлрөх

• гиперемия,эрээн цианоз, хөрөх/

• эмгэг дермографизм

• халуурал / суб фебрилитет /

• ЭКГ дээр Т шүдний өөрчлөлт гарах / - Т шүд гарах бакали хлоридтой , обзидантай сорилууд эерэг гарч болно , мөн хүйтний сорил эерэг гарч болно , ачааллын үед Т шүд эерэг болох нь элбэг

• өвчтөний сэтгэл хөдлөлийн тогтворгүй байдал,ялангуяа өөриинхөө өвчнийг хэт хүндрүүлж ойлгосонбайдал ,өвчний явц тавилангийнталаар хэт зовнисон учир шалтгааныг тодруулах гэж хэт мэрийх


НЦД- ийн үед дараахь шинж тэмдэгүүдийг үгүйсгэсэн байх шаардлагатай:

• Кардиомегалия

• Диастолын шуугиан

• ЭКГ дээр Гиссийн блокадууд, А-В блокад, мерцательная аритмия, пароксизмальная тахикардия, ST-н депресс, цусны эргэлтийн дутмагшил,

• Лаб шинжилгээн дээр аутоиммун өөрчлөлт
Холбоосууд