Зүрхний цахилгаан бичлэгийн Холтерийн мониторчлол

2008 оны 10-р сарын 09

Нормон Холтер ЗЦБ – гийн удаан хугацаагаар бүртгэх аргыг анхлан санаачилсанаас хойш бараг 40 жил өнгөрчээ. Энэ арга нь хойшид ЗЦБ – ийг хоногийн туршид хийх арга буюу Холтерийн мониторчлол гэж нэрлэгдэх болсон юм. Орсын хэвлэлд үүнийг динамик зүрхны цахилгаан бичлэг гэж нэрлэсэн тал бий. 25 – н жилийн дараа энэ аргыг практикт өргөн хэрэглэх болжээ. Өвчтөнд зүүж өгдөг хувийн бүртгэгч нь 25 жилийн дотор цомхон болсоор 40 кг – аас 200 – 400 гр хүртэл багассан байна.

 

Орчин үеийн техникийн хөгжил нь кленик болон хүүхдийн эмнэлэгт ашиглах өргөн боломж нээж, энэ аргын хэрэгцээ шаардлагад тохирсон төхөөрөмж хийх боломж олгож байна. Гэвч эрүүл хүүхдийн зүрхний хэм, хэлбэлзэл ихтэй тул хоногийн турш тэдэнд хийсэн мониторчлолын бичлэгийг эмгэгт хамруулж ирсэн бөгөөд одоо ч гэсэн түүнд хамруулсаар байгаа юм. Үүнээс улбаалаад хэвийн хэмжээний /нормотивности/ тухай асуудал яригдах боллоо. Орсын ангаах ухааны акедемийн /ОАУА/ хүүхдийн эрүүл мэндийн төв /куприянова О.О , 1998/ хүүхдэд хоногийн турш мониторчлол хийх арвин туршлага хуримтлуулсан байна. Сюзанна Кнобель бараг бүх өвчтөний хэм өөрчлөлттэй байдгыг илэрүүлээд хоногийн турш эрүүл хүмүүсийг мониторчлоход хэмийн өөрчлөлт нэлээд хэд тохиолдох ёстой гэсэн бий. Энэ санаа нь орчин үед батлагдаж байна. Нен вазивности тэр тусмаа цахилгаан физологийн судалгааны аргыг олон тохиолдолд хэрэглэж болохыг харуулсан юм.

 

log Дэлгэрэнгүй
Холбоосууд