Цахилгааны газардуулга

2014 оны 03-р сарын 13

Эхоны аппарат, ЭКГ-ний аппарат,  компьютер, принтер гэх мэт бүхий л цахилгаан тоног төхөөрөмжүүдийг цахилгааны газардуулга хийж аюулгүй ажиллагааг хангах шаардлагатай юм.

Газардуулгыг хийхдээ барилгын аянганы газардуулга болон халаалтын системд (паар-нд) холбон хийж болохгүй. Учир нь аянга буух үед аянганы газардуулгаар хэт өндөр хүчдэл гүйж, халаалтын системд (паар-нд) гагнуурын ажил хийх үед мөн л өндөр хүчдэл гүйнэ. Энэ нь цахилгаан төхөөрөмжид халтайгаар зогсохгүй уг төхөөрөмжийг хэрэглэж байгаа хүний амь насанд ч аюултай юм.

Газардуулга хийсэн жишээ:

Цахилгааны газардуулга нь зөвхөн тоног төхөөрөмжөөр зогсохгүй хүний эрүүл мэндэд ч сайнаар нөлөөлдөг болохыг дараах бичлэгээс үзэж болно.
Холбоосууд