Зүрхний титэм судасны зурган дээр тэмдэглэгээ хийх боломжтой боллоо.

2014 оны 05-р сарын 30

MnCardio програмд интервеншнл процедурын үр дүнг титэм судасны зурган дээр тэмдэглэгээ хийж өвчний цахим түүхэнд хадгалдаг шинэ боломж нээгдлээ.
Холбоосууд