Зүрхний ачаалалтай ЭКГ сургалт

2014 оны 09-р сарын 22

Зүрхний ачаалалтай ЭКГ сургалтын лекцийн материал тавигдлаа. Нэвтэрч ороод үзнэ үү.

http://cardiocenter.telemedicine.mn/admin

 
Холбоосууд