Covid19 телемедицин

2020 оны 12-р сарын 16

Системд нэвтрэхдээ доорх холбоос дээр дарна.

http://covid19.telemedicine.mn

Хэрэглэгчийн нэр нууц үгээ Мнкардио програмд нэвтэрч ордог эрхээрээ орно.

 

Татаж авах.

Гарын авлага. Доорх холбоос нь дарна уу.

https://drive.google.com/file/d/1bU8Vio6sJvKF1vw-CETpbb6tMWDn--Sj/view?usp=sharing

Видео заавар. Доорх холбоос нь дээр дарж үзнэ үү.

https://drive.google.com/file/d/1iu9cpigtAU3Me34lbNnyPDxI6FSYgy4t/view?usp=sharing
Холбоосууд