Артерийн даралт ихсэх өвчинтэй тэмцэх 5-р сарын хүрээнд Зүрх судасны үндэсний төв Монгол улс дахь "Артерийн даралт ихсэх өвчний" талаарх статистик мэдээлэл

2022 оны 06-р сарын 02

Артерийн даралт ихсэх өвчинтэй тэмцэх 5-р сарын хүрээнд Зүрх судасны үндэсний төв Монгол улс дахь "Артерийн даралт ихсэх өвчний" талаарх статистик мэдээллийг тоймлон хүргэж байна.

https://www.flipsnack.com/C5F.../--1me12eq95e/full-view.html

 
Холбоосууд