Монгол улс дахь "Артерийн даралт ихсэх өвчин"

2022 оны 06-р сарын 02
МУ-ын 15-69 насны АДИӨ-тэй иргэдийн:
70% нь өөрийгөө АДИӨ-г мэддэг,
50% нь АД бууруулах эм хэрэглэдэг 
30%-ийнх нь АД хяналлтай байдаг байна. 
Та урьд өмнө нь артерийн даралт ихсэх өвчнөөр оношлогдсон бол зайлшгүй эмчилж, хянаж байх хэрэгтэй шүү.
 Холбоосууд