ICD10 өвчний олон улсын ангилал - боть I

2013 оны 09-р сарын 17

Шинэчлэн найруулсан 10-р хэвлэл. (Монгол хэлээр)

Энэхүү онлайн E-Book-ийг ЭМЯ-ны албан ёсны вебсайтаас холбож орууллаа. (http://124.158.109.64/fed/icd/)
Холбоосууд