ЗҮРХ СУДАСНЫ ТӨВИЙН ЭРДМИЙН ЧУУЛГАН"-ны Зүрх Судасны Үндэсний Конференци 2014 2014 оны 04-р сарын 03
ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА: 1. “ЗҮРХНИЙ ДУТАГДЛЫН СҮҮЛИЙН ҮЕИЙН МЕНЕЖМЕНТ” СУРГАЛТ. 2014 ОНЫ 28-29/VI ӨДӨР, ЭМШУИС, ӨРӨӨ №111. 2. “ЗҮРХ СУДАСНЫ ҮНДЭСНИЙ КОНФЕРЕНЦИ 2014” 2014 ОНЫ 30/VI - 1/VII ӨДӨР, ЧИНГИС ЗОЧИД БУУДЛЫН ХУРЛЫН ЗААЛ. Зүрх судасны үндэсний конференци 2014 дараах үндсэн 5 чиглэлд илтгэл, өгүүллэг, постер хүлээн авч байна. Үүнд: 1. Зүрхний эмгэг...
Цахилгааны газардуулга 2014 оны 03-р сарын 13
Цахилгааны газардуулга хийх заавар, газардуулгын ач холбогдол
Siemens Acuson X300 зүрхний эхоны техникийн гарын авлага 2014 оны 03-р сарын 13
Siemens Acuson X300 зүрхний эхо аппаратны техникийн гарын авлага буюу service manual-ыг видео бичлэгээр орууллаа
Ачаалалтай зүрхний бичлэгийн сургалтын видео бичлэг 2014 оны 03-р сарын 13
Schiller Cardiovit CS-200 загварын аппар дээр ажиллах сургалтын үеэр хийсэн видео бичлэгийг орууллаа.
Англи хэлний шалгалт 2014 оны 03-р сарын 04
Англи хэлний зайн сургалтын шалгалт явагдаж байна. МОН005 төсөлд хамрагдсан эмч нар шалгалтыг 3 удаа өгөх боломжтой тул вебсайт руу нэвтрэн орж шалгалтаа өгнө үү

Холбоосууд