Зүрх-бөөрний хамшинж 2019 оны 08-р сарын 30
Зүрх судасны төвийн эмч нарт зориулсан алсын зайн сургалт - Зүрх-бөөрний хамшинжийн талаархи материалыг бэлдэн хүргэж байна.
Хавдрын үеийн зүрх судлал: Зүрхний хордлогод анхаарал хандуулах нь 2019 оны 07-р сарын 05
Зүрхний хордлого нь хавдартай өвчтөнүүдийн тавиланд сөргөөр нөлөөлдөг тул урьдчилан сэргийлэлт ба эмчилгээ нь тусламж үйлчилгээний чанар стандартыг сайжруулахад чухал үүрэгтэй. Товчхондоо хавдрын үеийн зүрх судлалын үндсэн зорилго нь хими ба туяа эмчилгээтэй холбоотой зүрхний хордлогоос урьдчилан сэргийлэх, болон түүнийг оношилж эмчлэх асуудлыг багтаасан байдаг.
Зүрхний хэм судлалын конференци - 2019 2019 оны 06-р сарын 10
Энэ жилийн конференцийг уламжлал ёсоор Улсын гуравдугаар төв эмнэлэг, Зүрх судасны үндэсний төв, Зүрхний хэмийн холбоо хамтран 2019 оны 6 дугаар сарын 28-29-ний өдрүүдэд зохион байгуулахаар бэлтгэж байна.
Системийн эмгэгүүд ба Зүрх судасны тогтолцооны өөрчлөлт 2019 оны 05-р сарын 03
Системийн эмгэгүүд ба зүрх судасны тогтолцооны өөрчлөлтийн талаар сургалтын материал, видео цахим хуудсанд байршлаа.
Хөлийн өнгөц венийн өргөсөл 2019 оны 02-р сарын 20
Хөлийн өнгөц венийн өргөсөлийн талаархи мэдээлэл, кредит сургалт вэбсайтад байршлаа.
УУШГИНЫ АРТЕРИЙН ДАРАЛТ ИХСЭЛТИЙН ОНОШЛОГОО БА ЭМЧИЛГЭЭНИЙ УДИРДАМЖ 2018 оны 11-р сарын 22
Уушигны артерийн даралт ихсэлтийн оношлогоо ба эмчилгээний удирдамжийн кредит сургалт, сургалтын материал вэбсайтад байршлаа.
EXPRESSION OF INTEREST 2018 оны 06-р сарын 11

Холбоосууд